Tradicija koja traje više od 25 godina

O nama

Tradicija koja traje više od 25 godina

Svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu kupaca, stoga nastojimo zadovoljiti njegove potrebe nudeći svakoga dana kvalitetne i sigurne prehrambene proizvode.

Ključno je da proizvodnja u našem proizvodnom objektu bude kontrolirana u svakom koraku, od odabira dobavljača, prijema sirovine, obrade, prerade i pakiranja proizvoda pa sve do prodaje naših proizvoda. Stalnost kvalitete i sigurnosti proizvoda nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s kupcima uz zadovoljenje zakonskih i normativnih propisa. Poboljšanje kvalitete, kako proizvoda i usluga tako i cjelokupnog poslovanja tvrtke, stalna je obaveza uprave i svakog zaposlenika.

Zadaća i obveza uprave je osiguranje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika kako bi se osigurala sigurnost svih proizvoda.

Obaveza je svih zaposlenika upoznati zahtjeve HACCP-a, te održavati dogovorenu razinu kvalitete sigurnosti proizvoda, te svojim prijedlozima i djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšanju istih. Svaki zaposlenik je odgovoran za posao koji obavlja uz poštivanje odrednica HACCP sustava. Postupci i uvedeni sustav samo su osnova za visoku razinu sigurnosti djelovanja, trajnu i cjelovitu sigurnost proizvoda, stoga je obveza zaposlenika stalno usvajanje novih spoznaja i stalna obuka.

U tvrtci Gotes d.o.o., razvijamo visoku svijest o odgovornosti prema okolišu, a dokaz tomu je adekvatan način zbrinjavanja otpada. Cjelokupni proizvodni proces, od sirovine do gotovog proizvoda, kao i sve ostale aktivnosti, u potpunoj su sukladnosti s važećim zakonskim odredbama o zaštiti okoliša.

Cilj kojem težimo je implementacija, održavanje i kontinuirano poboljšanje sustava sigurnosti hrane sukladno normi IFS 7, te doseći razinu koja će zadovoljiti domaće tržište u pogledu kvalitete i cijene, osigurati privrženost i zadovoljstvo kupca, zaposlenika i svih zainteresiranih strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti povećanje kapaciteta, te kreiranje novih proizvoda.

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše sranice. Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies Više informacija »