Uvjeti korištenja

Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici www.gotes.hr isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez pisanog odobrenja tvrtke Gotes d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Gotes  d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za vlastite potrebe korisnika uz poštivanje autorskih i srodnih prava, te prava trećih osoba sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske. 

Gotes d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete te takve promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama. Nastavljanjem pristupa stranicama ili nastavljanjem korištenja bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete. Gotes d.o.o. Vam savjetuje da periodično provjeravate ove Opće uvjete kako bi bili upoznati sa eventualnim promjenama istih.

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše sranice. Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies Više informacija »